Els 17 grans objectius de desenvolupament sostenible (ODS)


1. Pobresa. Acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.

2. Fam. Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.

3. Salut. Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

4. Educació. Garantir una educació inclusiva per a tothom i promoure oportunitats d’aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

5. Gènere. Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves.

6. Aigua. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de les condicions de sanejament.

7. Energia. Garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.

8. Ocupació. Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.

9. Infraestructures. Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10. Desigualtat. Reduir la desigualtat entre i dins dels països.

11. Ciutats. Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.

12. Consum. Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

13. Clima. Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

14. Mars. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.

15. Terra. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.

16. Pau i justícia. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17. Aliances. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.

Declaració de Berlín